Styrelse Avd.150


Ordförande:

Tomas Warås


Vice ordförande:

Niclas Lantz


Kassör:

Jan Andersen


Vice kassör:

Irja Leppänen

 

Studieorganisatör: 

                    Milan Malcic-Sunesson

 

Sekreterare:

Marie Jonson 
Ledamot:

 Örjan Svensson


Ersättare:

                                                                                                       Kaija Karhunen

                                                                                                       Joacim Lengroth

                                                                                                       Cecilia Strömberg