Styrelse Avd.150


                                                          Ordförande

 Tomas Warås                                                                                               

                                                           

Vice Ordförande              

Niclas Lantz

Kassör              

 Jan Andersen


Vice Kassör

Irja Leppänen


Studieorganisatör

Milan Malcic-Sunesson


Sekreterare

Marie Jonson


Ledamot

Örjan Svensson


Ersättare

Joakim Lengroth
Cecilia Strömberg