Styrelse Avd.150


Ordförande

 Tomas Warås

 Mobil: 0706-999342

epost: tomas.waras@essity.com

                                                                                      

                                                         

Vice Ordförande              

Irja Leppänen

Mobil: 

epost: Irja.leppanen1@gmail.com

Kassör              

 Jan Andersen

Mobil: 0702-215011

epost: jan.andersen@essity.com


Vice Kassör

Lars Lindblom

Mobil: 

epost: larslindblomlars@gmail.com


Studieorganisatör

Milan Malcic-Sunesson
Mobil: 0769-258123


Sekreterare

Marie Jonson


Ledamot

Örjan Svensson
Mobil: 0705-659234

Ersättare

Lars Lindblom
Carlos Oyarzun
Camilla Eriksson