Skyddsombud

                                                                     Arbetsmiljörapport

                                                                         Arbetsmiljö 

Arbetsställets Huvudskyddsombud: Örjan Svensson

Mail: orjan.svensson@essity.com

Telefon: 0705-659234

Skyddsombudens uppgift


Skyddsombud

ÅC 

A Karl Edvardsson


MB

A Vesna Källström

B Jan-Erik Linnarsson / Glenn Lööf

C Marko Hämäläinen/Camilla Eriksson

Joakim Lengroth

E Mikael stam


PM

A Torbjörn Jahnke

B Ulla Linnarsson

C Joachim Jansson

D Ove Karlsson  HSO

E Niclas Lagerup


Konvertering

Konv 2/5

A Camilla Claesson L348HSO

A Isabel Munoz L201/Jan Andersen SA

B Louise Persson L201

C Irja Leppänen DL201

D Marina Prispilovic L342

E Monica Johansson L201


Konv konsument

A Sofia Ling L15

B Jenny Jaking L10/ Lars Lindblom Pall.

C Anna Andersson L15 /Torbjörn Viktorsson L15

D Christian Barkman L10/Carlos Oyarzun Pall.

D Vakant

E Alexander Svensson L12


Underhåll

Mek PM/MB  Claes Wassenius HSO

Mek Konv.Konsument  Christian Liljemark

EL Vakant

Automation Mikael Willgard/ Johannes Åkesson

Anläggning Kagge Samuelsson


Logistik

Materialhantering Vakant

IDC Tobias Burman

IDC 5skift Vakant

IDC 2skift  Johan Wennermark HSO

Förråd Vakant

Transport Vakant


AU Övrigt

Lab  Nessrin Baldi


Samordnande HSO

Örjan Svensson