Skyddsombud

Arbetsmiljörapport     Arbetsmiljö 

Arbetsställets Huvudskyddsombud: Örjan Svensson

Mail: orjan.svensson@essity.com

Telefon: 0520-659234

Skyddsombudens uppgift


Skyddsombud

ÅC 

A Claes-Göran Leandersson


MB

A Vesna Källström

B Jan-Erik Linnarsson / Glenn Lööf

C Marko Hämäläinen/Camilla Eriksson

Joakim Lengroth

E Mikael stam


PM

A Torbjörn Jahnke

B Ulla Linnarsson

C Joachim Jansson

D Ove Karlsson  HSO

Marie Jonson


Konvertering

Konv 2/5

A Camilla Claesson HSO

Henrik Walter

A Isabel Munoz

B Tarja Joensuu Lundin

C Irja Leppänen

D Marina Prispilovic

D Monica Johansson


Konv konsument

A Sofia Ling

B Jenny Jaking / Lars Lindblom

C Anna Andersson 

D Christian Barkman

E Emil Emanuelsson


Underhåll

Mek PM/MB Jörgen Källström/ Claes Wassenius HSO

Mek Konv.Konsument  Christian Liljemark

EL 

EL 

Automation Mikael Willgard/ Johannes Åkesson/Pontus Olsson

Anläggning Kagge Samuelsson


Logistik

Materialhantering Roger Sjöö  HSO

IDC Selmir Velic

IDC 5skift Vakant

IDC 2skift  Emma H/ Johan B

Förråd Vakant

Transport Vakant


AU Övrigt

Lab  Vakant