Försäkringar

 Medlemsförsäkring

Hemförsäkring     

            Medlemsolycksfall         

               Diagnoskapitalförsäkring

                             Sjuk och efterlevandeförsäkring

                 Inkomstförsäkring


                   Försäkringsinformatör:

    Jan Andersen       Tel: 070-2215011  Mail: jan.andersen@essity.com 

Lars Lindblom          Tel:   073-5339897  Mail: Lars.lindblom@essity.com

Försäkringsansvarig:

Jan Andersen