Övriga förtroendeuppdrag

Ordförande: Tomas Warås

Vice ordförande: Niclas Lantz

Kassör: Jan Andersen

Vice Kassör: Irja Leppänen

Sekreterare: Marie Jonson

Vice Sekreterare:

Studieorganisatör: Milan Malcic Sunesson

Ledamot: Örjan Svensson

Ersättare: Kaija Karhunen

Ersättare: Joacim Lengroth

Ersättare: Cecilia strömberg

Revisor smk. : Joachim Jansson

Revisor 2st.:  Claes Wassenius & Jörgen Källström

Revisor ersättare: Marina Prispilovic

Förhandlingskommitte: Tomas Warås

Förhandlingskommitte: Rullande

Förhandlingskommitte: Rullande

Miljöansvarig: Örjan Svensson

Förbundsmötet: Tomas Warås

1:e Ersättare: Niclas Lantz

2:e Ersättare: Jan Andersen

Ungdomsansvarig: Camilla Eriksson

Jämställdhetsansvarig: Marie Jonson

Ledamot jämställdhetskommitten: Milan Malcic-Sunesson

Kulturansvarig: Vesna Källström

Politiskansvarig: Vesna Källström

Informationsansvarig: Tomas Warås

Systemansvarig: Lars Lindblom

Mat och städrådet 2st: Joakim Svanström & Lars Lindblom

Ombud folketshus 3st: Anna Andersson, Glenn Lööf & Jan Andersen

Valberedning smk: Heidi Linnarsson

valberedning 2st : Anna Andersson & Lisa Marberg

Entreprenad ansvarig: Tomas Warås

Rehabansvarig: Tomas Warås

Fritidskommitte  2st: Ulla Linnarsson & Lars Elfving

Försäkringsansvarig: Jan Andersen

Försäkringsinformatör 3st: Lars Lindblom & Jan Andersen

Ombud ABF FyrBoDal: Marie Jonson

Ersättare Ombud ABF FyrBoDal: Milan Malcic-Sunesson

Essity AB Styrelserepr: Örjan Svensson

UBR: Örjan svensson

EWC: Tomas Warås Örjan Svensson

Bolagsrådet ordförande: Tomas Warås

Bolagsrådet ledamot: Ulla Linnarsson & Jan Andersen

Bolagsråd ersättare: Niclas Lantz & Vesna Källström

Essity Hygien Styrelse:

Koncernrådet: Lars Lindblom

Koncernrådet ersättare:

Sociala Fonden: Ulla Linnarsson

Sociala fonden ersättare: Niclas Lantz

Tandvårdsklubben Syd

Pensionstiftelsen arbetare: Örjan Svensson

Pensionsstiftelsen arbetare ers.

Hemsideadmin: Roza Falk & Niclas Lantz