Personliga uppdrag.

Ordförande: Jan Andersen

Vice ordförande: Niclas Lantz

Kassör: Lars Lindblom

Vice Kassör: Ulla Linnarsson

Sekreterare: Marie Jonson

Vice Sekreterare: Vesna Källström

Studieorganisatör: Milan Malcic Sunesson

Ledamot: Örjan Svensson

Ersättare: Tomas Warås

Ersättare: Camilla Eriksson

Ersättare: Vesna Källström

Revisor smk. : Joachim Jansson

Revisor 2st.:  Claes Wassenius

                       Jörgen Källström

Revisor ersättare: Marina Prispilovic

Förhandlingskommitte: Jan Andersen

Förhandlingskommitte: Rullande

Förhandlingskommitte: Rullande

Miljöansvarig: Örjan Svensson

Förbundsmötet: Jan Andersen

1:e Ersättare: Vakant

2:e Ersättare: Ulla Linnarsson

Ungdomsansvarig: Camilla Eriksson

Jämställdhetsansvarig: Marie Jonson

Ledamot jämställdhetskommitten: Kjell Johansson

Kulturansvarig: Vesna Källström

Politiskansvarig: Kjell Johansson

Informationsansvarig: Jan Andersen

Systemansvarig: ?

Mat och städrådet 2st: Lars Wardström & Lars Lindblom

Ombud folketshus 3st: Anna Andersson, Glenn Lööf & ?

Valberedning smk: Arvid Lindgren

valberedning 2st Anna Andersson & Heidi Linnarsson

Entreprenad ansvarig: Tomas Warås

Rehabansvarig: Jan Andersen

Fritidskommitte 2st. Ulla Linnarsson & Lars Elfving

Försäkringsansvarig: Jan Andersen

Försäkringsinformatör 3st. Lars Lindblom ? ?

Ombud ABF FyrBoDal; Marie Jonson

SCA AB Styrelserepr.

SCA AHF Operativ styrelse

EWC: Tomas Warås Örjan Svensson

Bolagsrådet: Jan Andersen

Bolagsrådet: Ulla Linnarsson

Bolagsråd ersättare: Vesna Källström

Bolagsråd ersättare: Niclas Lantz

SCA Hygien Styrelse

Koncernrådet: 

Koncernrådet ersättare

Sociala Fonden: Ulla Linnarsson

Sociala fonden ersättare: Niclas Lantz

Tandvårdsklubben Syd

Pensionstiftelsen arbetare

Pensionsstiftelsen arbetare ers.

Hemsideadmin: Vesna Källström & Niclas Lantz