Medlemsavgiften


Medlemsavgiften består av två delar; förbundsavgift och avdelningsavgift. Förbundsmötet beslutar om förbundsavgiftens storlek och avdelningsmötet om avdelningsavgiftens storlek.

Yrkesverksamma medlemmar betalar 0.9% av bruttolönen i medlemsavgift till förbundet. Därutöver tillkommer avdelningsavgiften vars storlek beslutas på ett medlemsmöte. Medlemsavgiften dras ifrån lönen av arbetsgivaren.

 De medlemmar som  är anställda via ett annat företag än Essity, måste själva betala in sin avgift till sin avdelning. Det gör man genom att skicka sin lönespec till medlemsservice@pappers.se

Övriga medlemmar betalar grundavgift. Grundavgiften till förbundet är 200 kronor och 110 kronor till avdelningen.

Grundavgiften för ålderspensionär (65 år) är 150 kronor till förbundet. 

De medlemmar som gör sin första värnpliktstjänstgöring eller studerar och saknar skattepliktig inkomst kan ansöka om avgiftsbefrielse. Ansökan görs hos avdelningen.