LAG & AVTAL

Allmänna anställningsvillkor   - 31 mars 2020 

Entreprenadavtal

Förtroendemannalagen

Föräldraledighetslagen

Kollektivavtal   - 31 mars 2020

LAS   Lag om anställningsskydd

Lokalavtal

MBL  Medbestämmandelagen

Samverkansavtal  2010 -

OBS! Avtal om förslagsverksamhet gäller inte längre, i övrigt gäller samverkansavtalet tillsvidare.

Semesterlagen

Stadgar

Studieledighetslagen