Kontaktombud

Kontaktombud

ÅC

MB

A Thomas Karlsson

B Vakant

C Marko Hämäläinen

D Camilla Eriksson

E Heidi Linnarsson

PM

A Fredrik Lindbom

B Dejan Djenadija

C Vakant

D Vakant

E Marie Jonson

Konventering

AFH

A Lisette Lindskog

B Lars-Olof Antonsson

C Isabel Munoz

D Eugenia Valente

E Monika Johansson

Konsument 

A Sofia Ling

B Carlos Qyarzun

C Milan Malcic-Sunesson

D Sandra Walter

E Helen Pedersen

Mek

Instrument

El 

Kjell Johansson

Förråd

Magnus Johansson

Bygg

IDC