Kontakt


Ordförande:

Tomas Warås

tel: 0706-999342

epost: tomas.waras@essity.com

Vice ordförande:

Irja Leppänen

tel: 0738565189

epost: irjaleppanen1@gmail.com


Kassör:

Jan Anderssen

tel: 0702215011

epost:  jan.andersen@essity.com


Vice kassör:

Lars Lindblom


epost: larslindblomlars@gmail.com


Studieorganisatör:

Milan Malcic-Sunesson

tel.nr 0769258123

epost: malcic.milan@home.se


Sekreterare:

Marie Jonson

epost: 64mariejonson@gmail.com


Huvudskyddsombud:

Örjan Svensson

tel. 0705659234

epost: orjan.svensson@essity.com


Ledamot

Niclas Lantz

niclas.lantz@essity.com