Övriga uppdrag

Förhandlingskommite

Förbundsmötet

Ordinarie

1:e Ersättare

2: Ersättare

Ungdomsansvarig

jämställdhetsansvarig

Ledarmot Jämställdhetskommitten

Kulturansvarig

Politisk ansvarig

Informationsansvarig

systemansvarig

Mat och Städrådet

Ombud Folkets Hus

Entrepenadansvarig

Rehabansvarig

Fritidskommitte

Försäkringsansvarig

Försäkrings informatör

Ombud ABF Fyrbodal

SCA AB Styrelserepresentant

SCA AFH Operativ styrelse

EWC

Bolagsrådet

Bolagsrådet Ersättare

SCA Hygien styrelse

Koncernrådet

Koncernrådet ersättare

Sociala fonden

Sociala fonden Ersättare

Tandvårdsklubben Syd

Pensionsstiftelsen arbetare

Pensionsstiftelsen arbetare ersättare