Välkommen till Pappers avd. 150

2019-06-18

Utfall från årets löneförhandlingar:

1. Samtliga lönegrader 1-7 höjs med 540 kronor/månad.

2. Lokala tilläggen höjs med 2,1 %

3. Ny lön gäller from 190401 och utbetalas retroaktivt i juni månads löneutbetalning.

4. De medarbetare som avsätter livsarbetstid till pension och dessutom avsätter sparad kompensationsledighet till pension enligt kollektivavtalet, har vi kommit överens om att företaget tillför ytterligare 28% på beloppet som avsätts från den sparade kompensationsledigheten.


2019-05-24

Det är med stor sorg som vi meddelar att avdelnings kontorist Vuokko Andersson har avlidit efter en tids sjukdom.
Vi tänker på de anhöriga och sänder vårt varmaste deltagande i deras sorg.

Sänder vårt varmaste deltagande till vår medlem Linus Ericssons anhöriga.

Pappers avd. 150


2019-05-07

Ny tillförordnad Förbundsordförande i Pappers

Matts Jutterströms hälsotillstånd har tyvärr förvärrats och han är helt sjukskriven. Han är därmed förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
Förbundsstyrelsen har med anledning av detta på sitt ordinarie möte 24 april beslutat att 1:e vice ordförande Mikael Lilja ersätter Matts i rollen som Förbundsordförande fram till förbundsmötet i maj.
Frågor som normalt hanteras av Matts kommer således att hänskjutas till Mikael Lilja.


2019-04-27
Styrelsens sammansättning 2019:
Ordförande: Tomas Warås
Vice ordförande: Niclas Lantz
Kassör: Jan Andersen
Vice Kassör: Irja Leppänen
Sekreterare: Marie Jonsson
Studieorganisatör: Milan Malcic-Sunesson
Ledamot: Örjan Svensson

Ersättare: Pia Larsson

Ersättare: Jan Hvalgren
Ersättare Lars Lindblom

2019-04-11
På avdelningsmötet 8/4 beslutades de att:
De som arbetar eftermiddagen på tisdag den 16/4 när Pappers avd 150 har årsmöte, så har man möjlighet att förtidsrösta på Pappers expedition kl 12.30-14.00.
Detta gäller endast eftermiddagsskiftet på IDC och A-skift.

2019-03-30
Avdelningsmöte den 8/4-2019 kl 16.00 Haegern (CK).
På dagordningen:
Röstningsförfarande inför årsmötet.
De nominerade till ordförandeposten presenterar sig.
Välkomna

2019-03-30
Årsmöte den 16/4-2019 kl 16.00 Folkets Hus
Önskas förtäring efter mötet? Anmäl på 0520-659245 eller mail pappers150@telia.com  senast 11/4.
Välkomna

2019-03-19

Nomineringsmöte 19/3  Avslutat.

Dessa blev nominerade.

  •  Ordförande 2 år :                                                                                       Nominerade är Tomas Warås (V) och  Lars Vardström.
  • Studieorganisatör 2 år:                                                                                Nominerade är Milan Malcic Sunesson (V)

  • Styrelseledamot 2 år:                                                                                    Nominerade är Örjan Svensson (V) Ulla Linnarsson och Mikael Stam

  • Kassör 1 år fyllnadsval:                                                                                  Nominerade är Jan Andersen (V) och Irja Leppänen

  • Styrelseledamot 1 år fyllnadsval:                                                                         Nominerade är Irja Leppänen (V) Ulla Linnarsson och Mikael Stam

  • Förbundmötesledamot 1 år:                                                                             Styrelsen utser 

  • 1 och 2 Ersättare Förbundsledamot 1 år:                                                                  Styrelsen utser.

  • Revisor 3 år:                                                                                                Nominerade är Jörgen Källström (V)

           (V)_- Valberedningens förslag.

 Val av Ersättare i styrelsen välj på Årsmötet 16 april.


2019-03-05

A-KASSAN HÖJER MEDLEMSAVGIFTEN DEN 1 APRIL 2019

Kassan har under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte behöva höja medlemsavgiften. Den enkla förklaringen till avgiftshöjningen är att vi inte kan ta av det egna kapitalet längre. Därför är en höjning av medlemsavgiften nödvändig. Avgiften höjs från 129 kr till 149 kr den 1 april 2019.


2019-02-07

Ni kan from idag se bokningskalendern och boka våra släpkärror genom boka.se

Det som krävs är att ni registrerar er på boka.se 

Felanmälan gör ni i formuläret på sidan.Både bokning och felanmälan kan fortsättningsvis göras hos portvakten.

2019-01-25

Ryggsäck och t-shirt finns nu att hämta på fackexpeditionen.Endast för medlemmar.

2019-01-03

Nya karensregler from 1/1-2019

2018-12-11

Från och med 1 juli i år får du skatteavdrag för en del av fackavgiften. 

Läs mer HÄR.

2018-12-08

Blankett för tandvård

Vi har valt att frångå den gröna färgen på blanketten för ansökan om tandvårdsersättning, finns nu att ladda ned och skriva ut HÄR. Kommer fortsättningsvis att kunna hämtas på fackexpeditionen.

2018-12-08

Nya grundavgifter från den 1 januari 2019

Förbundsmötet beslutade den 22 november 2018 att grundavgifterna skall höjas.

Mer info HÄR.

Löpande information kommer även på Facebook

Adress

Emil Haegers väg 18

46333 Lilla Edet

Västra Götalands län

Kontakt:

Ordförande:

Tomas Warås

tel: 0520-659244

epost: tomas.waras@essity.comAdmin:

Niclas Lantz

Niclas.lantz@essity.com

tel: 0735096784