Du är facket!!!

Varför medlem i facket?1. Fackligt stöd när det strular

Om du är med i facket och blir avskedad utan giltig orsak kan facket hjälpa dig att få tillbaka jobbet.
Är du inte med i facket måste du själv driva process mot din arbetsgivare i tingsrätten.
Det är dyrt och slutar nästan aldrig med att du får tillbaka jobbet.

2. Du är försäkrad

Avtalsförsäkringarna, avtalspensionen, arbetslöshetsförsäkringen och medlemsförsäkringarna ger fackligt anslutna större trygghet både hemma och på jobbet - till en bråkdel av vad det hade kostat att skaffa sig samma försäkringsskydd på egen hand.

3. Du får bättre arbetsvillkor
Medlemmar i facket har bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö än dem som inte är med.
Det gäller allt från arbetstider till hälsa, säkerhet och skydd mot trakasserier.
Medlemmar i facket står inte ensamma, utan kan få hjälp att rätta till missförhållanden.

4. Hela samhället tjänar på det
Människor som mår bra på sin arbetsplats arbetar bättre, vilket leder till ökad produktivitet och stabilare samhällsekonomi.

5. Vi tjänar alla på det
Pensioner, barnbidrag och rösträtt är bara några av de rättigheter och förmåner som inte fanns innan arbetarrörelsen krävde dem.
Idag betraktas de som självklarheter - även av arbetsgivarna. I dag är vi och arbetar för mänskliga rättigheter även i andra delar av världen.

6. Du har inflytande på arbetsplatsen
I många frågor måste arbetsgivaren förhandla med facket innan beslut fattas. Som medlem i facket får du inflytande över dessa beslut.

7. Din familj tjänar på det
Många medlemsförmåner till exempel medlemsförsäkringar, sträcker sig även till hem och familj.

8. Du får bättre betalt
Arbetsplatser med kollektivavtal har generellt högre löner än arbetsplatser utan kollektivavtal.

Folk säger att de inte ha råd att vara med.

Då kan man fråga sig hur de ska ha råd att vara arbetslösa utan stöd från fackets arbetslöshetskassa, eller hur de ska kunna hävda sig inför arbetsledningen ensamma utan stöd ifrån sitt fack?

Vi har inte råd att inte vara med i facket!
Fackföreningarna består av sina medlemmar.
Det finns inga andra som kämpar för oss. Ju fler medlemmar - ju starkare fackförening. Så enkelt är det.
För att vinna rättvisa för vår egen och våra barns framtid måste vi kämpa! Tillsammans! Det är arbetarnas enda möjlighet!

1. Var med och påverka. När du är med i ett fackförbund får du chans att påverka dina arbetsvillkor på ett helt annat vis.

2. Facket hjälper till att förhandla fram bästa möjliga lön för dig.

3. Som förtroendevald får du mer att säga till om inom facket och en högre status på arbetet.

4. Du får juridisk rådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren.

5. Fackförbundet hjälper även till att styra upp andra slags arbetskonflikter, mobbning och orättvisor.

6. Säkra din inkomst med a-kassa och inkomstförsäkring.

7. Teckna försäkringar till billigare priser.
Flera fackförbund har nära samarbete med försäkringsbolag och kan därigenom erbjuda försäkringspaket till rabatterat pris.

8. Få stöd i din arbetssituation. Om det är något som känns besvärligt eller om du bara behöver någon att få prata med kan du vända dig till din fackavdelning. 
Kontakta via telefon eller epost.

9. Du har möjlighet att gå med i facket redan som student och få samma fördelar som arbetare men till en mycket låg medlemsavgift.

10. Vissa fackförbund ger ett särskilt studiestöd som hjälper dig finansiera kurslitteratur och materialkostnader.

11. Under speciella förutsättningar kan fackmedlemmar få resebidrag till vistelser i utlandet eller för att kunna besöka andra delar av Sverige.

12. Möjlighet att söka stipendier för utbildnings och fortbildnings tillfällen.     ?

13. Få del av en uppsjö av spännande arrangemang, evenemang och mässor kostnadsfritt eller till kraftigt rabatterat pris.

14. Handla billigare. Erbjudanden om kampanjpris på resor, kläder, försäkringar, el-avtal och mycket mer.

15. Hjälp med arbetsrättsfrågor.
Anser du att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller måste utföra sysslor under icke-acceptabla arbetsförhållanden?  Vid sådana tillfällen kan facket gå in och hjälpa till.


20. Sist men inte minst: Om du går med i facket ser du till att stärka den fackliga rörelsen i Sverige och därmed ge den vanliga arbetstagaren mer makt på arbetsmarknaden. Ditt ställningstagande gynnar på så vis både dig och många andra i din närhet!


Fackets styrka grundar sig på solidaritet, styrkan ligger i mängden medlemmar.

Var med och påverka. När du är med i
facket får du chans att påverka dina arbetsvillkor på ett helt annat vis.

Facket hjälper till att förhandla fram bästa
möjliga lön för dig.

Du får juridisk rådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren.

Facket hjälper till att styra upp arbetskonflikter, mobbning och orättvisor.

Hjälper dig med frågor angående din arbetsmiljö.

Teckna försäkringar till billigare priser.

Få stöd i din arbetssituation. Om det är något som känns besvärligt eller om du bara behöver någon att få prata med kan du vända dig till facket.

Hjälp med arbetsrättsfrågor. Anser du att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller måste utföra sysslor under icke-acceptabla arbetsförhållanden? Vid sådana tillfällen kan facket gå in och hjälpa till.

Med Pappers medlemskort får du erbjudanden om kampanjpris på resor, kläder, försäkringar, el-avtal och mycket mer.

Sist men inte minst: Om du går med i facket ser du till att stärka den fackliga rörelsen i Sverige och därmed ge den vanliga arbetstagaren mer makt på arbetsmarknaden. Ditt ställningstagande gynnar på så vis både dig och många andra i din närhet!

Utöver all tänkbar hjälp med fackliga frågor så får du genom ditt medlemskap i Pappers avd. 150 också:

- Hemförsäkring

- Fritidsförsäkring

- Diagnoskapitalförsäkring

- Grupplivförsäkring

- Tandvårdsersättning

- Medlemstidningen "Dagens Arbete"

- Lån av avdelningens släpkärror

Vad kostar det?

Du betalar 1,3 % (2015) av din bruttoinkomst i fackavgift, detta dras automatiskt på lönen när du blivit medlem.

DET FACKLIGA LÖFTET!

(Som det ursprungligen formulerades)

Vi lovar och försäkrar att

aldrig någonsin under några

omständigheter arbeta på sämre villkor eller

till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten

om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren

uppfylla våra krav!