Historia


1906 bildades den första fackföreningen vid bruket för att förbättra arbetsvillkoren. Redan året efter hade föreningen genom insamlingar kunnat bygga ett Folkets Hus på orten. Fackföreningen tillhörde Svenska grov och fabriksarbetarförbundet. 1926 övergår föreningen till Svenska Pappersindustriförbundet.